Case:

I 2023 skal vi nå en ‘recurring revenue’ på 21,5 mio. kr.

Kunde: Revision
0mnd.

Tilbagebetalingsperiode

0 mil

Vundet i ‘recurring revenue’

0,-

I gennemsnitlige tilbagevendende ordre

0%
Win-rate i salgsmøder
001

Industri

Regnskab er en branche, hvor kerneydelserne ikke skaber tilstrækkelig værdi for kunden. Desuden er tjenesterne generiske og svære at skelne fra hinanden. Derfor har revisionsfirmaerne udvidet deres ydelser til også at omfatte skat, rådgivning, M&A osv. Men i bestræbelserne på at tilbyde flere tjenester bliver salgsindsatsen sporadisk og forældet.

002

Udfordringer

Efter nogle år med hurtig vækst, stagnerede dette revisions- og konsulentfirma en smule på grund af, at deres salgsindsats var mere eller mindre ad hoc og netværksbaseret – samt ukoordineret og ustruktureret. Ambitionen om at tilbyde mere relevante ydelser betød, at de var nødt til at hæve barren og opnå en højere gennemsnitlig ordrer.

003

Løsning

En ny strategi for salg med fundament i et digitalt og adfærdsreguleret økosystem. Partnerne blev bedre iscenesat og først inddraget i salgsprocessen ved salgsmøderne – inklusive forhandling og afslutning. Salgsprocessen blev strømlinet med memorandummet, og ansvarsområderne blev fordelt – nu med et dedikeret salgsteam, der håndterer de indledende dele af salget.

004

Alle partnere ved, hvordan, hvornår og hvad de skal gøre under salgsprocessen.

  • 5Der blev opnået en stærkt øget bevidsthed om markedet blandt direkte relevante beslutningstagere.
  • 5Nået en top 5-placering blandt de mest markedsledende revisionsfirmaer i Danmark
  • 5Automatiseret rapportering og et bedre overblik over salgsindsatsen i hele organisationen
  • 5Partnerne kan nu fokusere på det, de er bedst til: rådgivning. Derfor er de ikke med i salgsprocessen, før kunderne og leads er varme
  • 5Nu er væksten defineret af prognoser og pipelines - ikke excel-budgetter baseret på ønsker.
  • 5Klare og personlige budskaber, der gør det lettere at flytte kunden - og skaber en større følelse af loyalitet hos kunden.

Se mere

Lignenede cases

Lasso X I SaaS

Lasso X I SaaS

HubSpot Implementering: Samarbejde førte til en optimal og skræddersyet HubSpot-løsning
Hemonto I FinTech

Hemonto I FinTech

HubSpot-implementering: Migrering fra MS Dynamics til HubSpot for at ta outbound salg til næste niveau